سرمقاله‌ها و بیانیه‌های گروه «۱۰ مهر»

مرحله‌ای تازه از مبارزه را آغاز می‌کنیم …

بنیانگذاران گروه  «۱۰ مهر» تعدادی از اعضای سابق رهبری و کادرهای پیشین حزب در دوران پس از ضربه به حزب تودهٔ ایران هستند که از زمان تخریب حکومت سوسیالیستی در اتحاد جماهیر شوروی و انحلال اردوگاه سوسیالیسم در سال ۱۹۹۱، مخالف ظهور گرایشات سوسیال دمکراتیک  در جنبش کمونیستی بوده‌اند، و بر پایبندی پیگیر به اصول مارکسیسم ـ لنینیسم پافشاری کرده‌اند.